Miniatura n. 2

Elemento n. 8 de L’ uomo sotto i pianeti